Seorang pelajar yang cantik dengan tabiat minum yang setia